Jag är journalist med stor erfarenhet av att vara redaktör och av att moderera samtal. Mina specialområden är politik, välfärd, arbetsliv och kultur. Våren 2018 utkommer min bok Det gäller livet – en biografi om Gudrun Schyman.

Vid sidan av andra uppdrag har jag under åren verkat som moderator i många sammanhang och lett samtal med politiker, experter, författare och kulturutövare. Att vara moderator är ett väldigt roligt arbete. Utmaningen är att få till ett intressant samtal och möten i ämnen som ibland är komplicerade. En moderator måste vara påläst och på alerten för att kunna driva samtalet framåt samt få svar på sina frågor. Det gäller att både vara lyhörd och rak, gärna i kombination med skratt och en avslappnad stämning. Mitt mål är rappa, tydliga samtal där det samtidigt finnas tid för eftertanke och åsiktsskillnader blir tydliga.

Här går det att läsa om mina tidigare uppdrag. Vill du anlita mig? Kontakta mig så kan jag berätta mer.

 

Top