Jag är verksam som moderator i många sammanhang och leder samtal med exempelvis politiker, experter, författare och kulturutövare. Att vara moderator är ett väldigt roligt arbete. Utmaningen är att få till ett intressant samtal och möten i ämnen som ibland är komplicerade.

En moderator måste vara påläst och på alerten för att kunna driva samtalet framåt samt få svar på sina frågor. En central aspekt är även att hålla tiden och se till att alla deltagare får chans att föra fram sina åsikter och perspektiv. Som moderator gäller det att vara lyhörd och rak, gärna i kombination med skratt och en avslappnad stämning. 

Vill du anlita mig? Utöver moderatorsuppdrag kan jag också producera seminarier och samtal.  Kontakta mig så berättar jag mer ★

Tidigare uppdrag

Bland mina återkommande uppdragsgivare finns Bris, Kulturhuset Stadsteatern, TCO, RFSU, Bok- och biblioteksmässan och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Här går det att ta del av några av mina uppdrag:

Normer och reformer för ett hållbart livspussel – webbinarium om barnfamiljers livspussel på ett jämställt sätt, TCO, februari 2021. Medverkade gjorde bland andra Ardalan Shekarabi och Therese Svanström, ordförande TCO .

Visar Välfärdskommissionen vägen? Webbinarium om framtidens arbetsmiljö med bland andra Lena Micko (S), civilminister, samt representanter för Arbetsmiljöverket, SKR och TCO, TCO 18 november 2020. 

Vi som jobbade hemma – webbinarium om arbetsmiljö och distansarbete, med deltagare från TCO, Unionen, ST, Futurion samt forskare. 

Efter corona: Hur skapar vi en hållbar framtid? Med Sverker Sörlin, Jonna Bornemark och Pella Thiel på Kulturhuset Stadsteatern 27 oktober 2020.

Vi som gick till jobbet – webbinarium om arbetsmiljö i offentlig sektor med deltagare från bl a Vårdförbundet, Lärarförbundet och Försäkringskassan, TCO 15 oktober 2020.

Framtidens tåg – är vi på rätt spår? Panelsamtal med politikerduell och expertpanel på Kulturhuset Stadsteatern 30 januari 2020.

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner? Timmen inleddes med två presentationer som följdes av en panel med politiker och representanter för intresseorganisationer, 10 december 2019.  

Powerfrukost Metoo 2 år – Samtal med Åsa Lindhagen & Annie Lööf hos TCO den 5 november 20